تبلیغات
غمکده انتظار*
 
غمکده انتظار*
بیخیال حرفهای مردم، مردم پشت سر خدا هم حرف میزنند !
درباره وبلاگ


سلام خوش آمدید من بهنام هستم و امیدوارم ساعات خوشی در این وبلاگ داشته باشین****اگه جای اشکال داشتم با ارسال نظرتون رفعش کنم**** و برای تبادل لینک با خبرم کنیدو بگید با چه اسمی لینکتون کنم دوستدار شما......behnam
Welcome to our comments, please make your happy Evanescence
با تو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند

با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند

با تو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند

با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
و ابر، حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه ها همسایه ی ماست در دست خویش دارد

با تو، دریا با من مهربانی می کند

با تو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند

با تو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند

با تو، من با بهار می رویم

با تو، من در عطر یاس ها پخش می شوم

با تو، من در شیره ی هر نبات میجوشم

با تو، من در هر شکوفه می شکفم

با تو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم

با تو، من در روح طبیعت پنهانم

با تو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم

با تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.

بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم

بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند

بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند

بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند

بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد
ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند
و طناب گهواره ام را از دست مادرم ربوده اند و بر گردنم افکنده اند


بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد

بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند

بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است

بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند

بی تو، من با بهار می میرم

بی تو، من در عطر یاس ها می گریم

بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده
خواهم ماند لمس می کنم

بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم

بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم

بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
بی تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
********************
متن زیبا برای دلتنگی متن دلتنگی دلم برایت تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

…...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ _●

____████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═

مدیر وبلاگ : BehnaM
پنجشنبه 1391/03/4 :: نویسنده : BehnaM

سلام خوش آمدید لطفا با دادن نظراتتون ما رو خوشحال کنید منتظر

نظراتتون هستمhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com


گاهــــی وقتی کسی از زندگیتان میرود

دارد به شما لطف می کند

او فضایی خالی به جا می گذارد

برای کسی که لیاقت آنجا بودن را داشته باشدنوع مطلب : تصاویر عاشقانه، عاشقانه، اس ام اس جک، غمگین، اس ام اس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1392/09/24 :: نویسنده : BehnaM


حواست هست خدا؟

صدای هق هق گریه هامه....میشنوی؟؟؟

از گلویی میاد که خودت گفتی از رگش بهم نزدیکتری!!!

حواست هست خدا؟

هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم گفتم...

گفتم باشه منم خدایی دارم

حواست هست خدا؟

از بچگی تا الان هر وقت زمین خوردم وبه سختی پاشدم,گفتن غصه نخور خدا بزرگه

حواست هست خدا؟

حواست هست که هر روز باهات درد و دل میکنم؟

حواست هست غصه هام دارن سنگینی میکنن؟

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟

حواست هست نفس کم آوردم؟

خدایا...

نفس میخوام, خوشی میخوام....زندگی میخوام

خدایا یه خنده از ته دل میخوام

خدایا خیالت راحت بازم قلبم شکست

ولی اشکالی نداره بازم میگم...

بازم میگم منم خدایی دارم

دوست دارم خدا جونم, قول میدم که دیگه همونی بشم که تو میخوای

مگه نه اینکه آدم وقتی عاشق یکی میشه سعی میکنه همونجوری باشه که اون میخواد

پس تو هم کمکم کن خدا جونم

نوع مطلب : غمگین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1392/09/17 :: نویسنده : BehnaM

قلبم این روزها سخت درد میکند...

.

.

.

.


کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست...!!!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1392/09/17 :: نویسنده : BehnaM

مگه قلب من بت بود..!!!که خدا تو را …برای شکستنش فرستاد….؟؟؟


under-rain.jpg
نوع مطلب : تصاویر عاشقانه، غمگین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1392/09/8 :: نویسنده : BehnaM
دیگر نمی نویسم . . .

دیگر از احساسم به تو نمی نویسم
. . .

دیگر نمی نویسم دوستت دارم
. . .

دیگر نمی نویسم بعد از تو چه به روزم آمد
. . .

دیگر نمی نویسم دل کندن از تو مانند جان دادن بود
. . .

دیگر از روز های عاشقانه یمان نمی نویسم
. . .

دیگر نمی نویسم که به شانه هایت نیاز دارم
. . .

نمی نویسم محتاج عطر مردانه ات هستم
. . .

دیگر از بی وفای قصه یمان نمی نویسم
. . .

دیگر نمی نویسم با آوردن اسمت دلم جان می گیرد
. . .

دیگر از خواب های بی تو نمی نویسم
. . .

دیگر نمی نویسم به خاطر ” او ” چه با ” من ” کردی
. . .

دیگر نمی نویسم چه بی رحمانه رهایم کردی
. . .

چه بی رحمانه به گریه هایم خندیدی
. . .

چه بی رحمانه صدای خنذه های عاشقانه تان تا خواب هایم آمد
. . .

و چه بی رحمانه از سرت افتادم
. . .

دیگر نمی نویسم دلم برای شانه به شانه راه رفتن با تو پر می زند
. . .

دیگر نمی نویسم عشق تو تاوان سنگینی برای دلم بود
. . .


نوع مطلب : غمگین، تصاویر عاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1392/09/8 :: نویسنده : BehnaM

تنها

تنهایی بود که توانست بر تار زندگی ام برقصد

و مرا با تنهایی دلم آشنا کند...

من تنهایی ام را به تنها کسیکه دوستم داشت تقدیم کردم...


تصاویری هنری و زیبا از عاشقانه بودن


وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن !
به تمام جزئیاتش…
به لبخند بین حرف هایش..
به سبک ادای کلماتش،
به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..
به چشم هاش خیره شو..
دستهایش را به حافظه ات بسپار…
گاهی آدم ها انقد سریع میروند،

که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند…

نوع مطلب : تصاویر عاشقانه، عاشقانه، غمگین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1392/09/8 :: نویسنده : BehnaM
آموخته ام که ...

وابسته نباید شد

و این لعنتی ...

" نشدنی ترین " کاری است که

آموخته ام ...


love-text-image.jpg

نوع مطلب : تصاویر عاشقانه، غمگین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1392/09/7 :: نویسنده : BehnaM

05261375479577745314.gif


به خــُـــــدا

” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !

بفهمیــد آدمـ ها . . .

نوع مطلب : اس ام اس، غمگین، تصاویر عاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1392/09/7 :: نویسنده : BehnaM

وقتی ارزش ها عوض میشوند.....

 


عوضی ها با ارزش میشوند!!!عکس عاشقانه


یه وقتایی دلم میخواد یکی از پشت چشمامو بگیره


بگه میشناسی؟؟؟؟؟؟؟


بگم هرکی هستی بمون که من خیلی تنهامممممم!!!!!!!!!!!


cefd9ff5319af6a5d6853224526c6af5-425


نوع مطلب : تصاویر عاشقانه، عاشقانه، غمگین، اس ام اس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1392/09/7 :: نویسنده : BehnaM
سالهـــــــــاست منتظر آمـــــــــدن روزهـــــــــای بهتـــــــــرم

ولی نمیـــــــــدانم چرا هنوز هـــــــــم ،


دیروزهـــــــــا بهترنـــــــــد


thumb_HM-20133450313256061821382428288.5


ایـــن "هــــــــوا"

هــــــــوای دلتـــنگیــــست

و ایـــن "حــــــــوا"

دلتـــــــنگ آدمــــــش

خــــــــــدایــــــــــا... 

ایـــــن "حـــــــوا" را ...

از ایـــن "هــــــوا"بیــــــرون کـــــن


عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

نوع مطلب : اس ام اس، تصاویر عاشقانه، غمگین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1392/09/2 :: نویسنده : BehnaM

زندگی یک هنر است نه یک مسئلۀ ریاضی!

به آن فکر نکن، بلکه از آن لذت ببر...نوع مطلب : اس ام اس، عاشقانه، تصاویر عاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 13 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب

کد حرکت متن دنبال موس

Online User http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
قالب وبلاگ
گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ