تبلیغات
غمکده انتظار* - قلبم این روزها سخت درد میکند...
 
غمکده انتظار*
بیخیال حرفهای مردم، مردم پشت سر خدا هم حرف میزنند !
درباره وبلاگ


سلام خوش آمدید من بهنام هستم و امیدوارم ساعات خوشی در این وبلاگ داشته باشین****اگه جای اشکال داشتم با ارسال نظرتون رفعش کنم**** و برای تبادل لینک با خبرم کنیدو بگید با چه اسمی لینکتون کنم دوستدار شما......behnam
Welcome to our comments, please make your happy Evanescence
با تو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند

با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند

با تو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند

با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
و ابر، حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه ها همسایه ی ماست در دست خویش دارد

با تو، دریا با من مهربانی می کند

با تو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند

با تو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند

با تو، من با بهار می رویم

با تو، من در عطر یاس ها پخش می شوم

با تو، من در شیره ی هر نبات میجوشم

با تو، من در هر شکوفه می شکفم

با تو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم

با تو، من در روح طبیعت پنهانم

با تو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم

با تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.

بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم

بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند

بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند

بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند

بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد
ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند
و طناب گهواره ام را از دست مادرم ربوده اند و بر گردنم افکنده اند


بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد

بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند

بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است

بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند

بی تو، من با بهار می میرم

بی تو، من در عطر یاس ها می گریم

بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده
خواهم ماند لمس می کنم

بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم

بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم

بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
بی تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
********************
متن زیبا برای دلتنگی متن دلتنگی دلم برایت تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

…...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ _●

____████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═

مدیر وبلاگ : BehnaM
یکشنبه 1392/09/17 :: نویسنده : BehnaM

قلبم این روزها سخت درد میکند...

.

.

.

.


کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست...!!!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1397/09/10 ساعت 19 و 48 دقیقه و 03 ثانیه
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty
much the same layout and design. Outstanding choice of
colors!
یکشنبه 1397/08/20 ساعت 09 و 06 دقیقه و 56 ثانیه
That is really interesting, You're an overly professional blogger.
I've joined your feed and look forward to in search of more of your great post.
Additionally, I've shared your site in my social networks
پنجشنبه 1397/06/29 ساعت 00 و 13 دقیقه و 05 ثانیه
Just like Mark Latham, work has been able to
have the public believe it was completely their
leaders fault no one else would be to blame.
دوشنبه 1397/02/24 ساعت 03 و 13 دقیقه و 57 ثانیه
I reցard something reaⅼly speciɑl in this intеrnet sіte.
یکشنبه 1397/01/19 ساعت 15 و 10 دقیقه و 01 ثانیه
Have been taking little over a month.
شنبه 1397/01/18 ساعت 18 و 39 دقیقه و 26 ثانیه
You wind up putting on anything from your wardrobe because
you want to check if you still look awesome
inside them.
شنبه 1397/01/18 ساعت 18 و 36 دقیقه و 35 ثانیه
Then it wavered, dimmed, and was all of a sudden extinguished.
شنبه 1397/01/18 ساعت 18 و 30 دقیقه و 36 ثانیه
While vegans do not eat meat it ought to be noted
that meat on it's own wont allow you to overweight if you do not eat too much
of it.
شنبه 1397/01/18 ساعت 17 و 49 دقیقه و 05 ثانیه
Is it so essential to respond to it and inform depends upon where you stand?
شنبه 1397/01/18 ساعت 13 و 58 دقیقه و 03 ثانیه
The acid within the lemon juice is chargeable for loosening any
spills from baking and making the elimination of the greasy residue easy.
شنبه 1397/01/18 ساعت 13 و 28 دقیقه و 26 ثانیه
Real silver pieces include an hooked up high quality tag as it dictates the
piece cost primarily based on the tag.
جمعه 1397/01/17 ساعت 09 و 18 دقیقه و 17 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 1397/01/16 ساعت 20 و 47 دقیقه و 39 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 1397/01/16 ساعت 01 و 23 دقیقه و 39 ثانیه
As a movie actress Shobana acted a lot more than 200 Southern Indian and
North Indian films and this woman is also great actress.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 19 و 08 دقیقه و 31 ثانیه
I could say hands down, the solution at is above and beyond anything We ever experienced.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 18 و 11 دقیقه و 38 ثانیه
Although I don't agree with you on several things, we nevertheless respect your passion and
dedication.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 06 و 56 دقیقه و 53 ثانیه
When looking for diamonds, just be sure you store for them based mostly on their 4 predominant standards:
colour, cut, clarity, and carat.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 04 و 38 دقیقه و 23 ثانیه
Rajesh Exports is an Indian company, which manufactures, markets, sells,
and distributes gold and diamond jewellery, primarily throughout India.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 04 و 17 دقیقه و 55 ثانیه
Have been taking little over a month.
سه شنبه 1397/01/14 ساعت 09 و 19 دقیقه و 32 ثانیه
Even the example of the coelacanth discredits the idea of just one
species evolving into another- the development of a fish evolving into a reptile.
سه شنبه 1397/01/14 ساعت 03 و 06 دقیقه و 01 ثانیه
The debate began after a week ago's episode,
whenever a cartoon-rendering of prophet appeared wearing a
bear costume, the Associated Press reports.
دوشنبه 1397/01/13 ساعت 23 و 16 دقیقه و 37 ثانیه
Also did not they needlessly kill 3 killer whales along
the way, slit their stomachs, fill all of
them with rocks and sink their carcasses.
جمعه 1396/12/4 ساعت 05 و 44 دقیقه و 26 ثانیه
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله!
این تغییرات کمی است که مهمترین تغییرات را ایجاد می کند.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 1396/11/30 ساعت 19 و 45 دقیقه و 50 ثانیه
سلام! من خیلی دوستت دارم! درصد ما
در مورد AOL تقریبا پست خود را در AOL قرار دهید؟
من نیاز به یک متخصص در این زمینه برای حل مشکل من.

ممکن است که تو هستی منتظر دیدار شما هستم.
جمعه 1396/09/24 ساعت 19 و 51 دقیقه و 18 ثانیه
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست! این تغییرات کمی است که باعث می شود
بزرگترین تغییرات از به اشتراک گذاشتنتان بسیار سپاس گذاریم!
دوشنبه 1396/09/13 ساعت 20 و 58 دقیقه و 38 ثانیه
بخش جذاب از محتوا. من فقط روی خودم نشستم
سایت و در پایتخت یونایتد ادعا می کنند که من واقعا از حساب شما لذت می برم
پست های وبلاگ به هر حال من به فید های شما مشترک می شوم و حتی دستاوردهای شما به طور مداوم به سرعت دسترسی پیدا می کند.
سه شنبه 1396/09/7 ساعت 21 و 44 دقیقه و 58 ثانیه
سلام! آیا من فکر می کنم اگر من وبلاگ خود را با گروه zynga خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از افرادی هستند که فکر می کنند واقعا از محتوای شما لذت می برند.
لطفا مرا در جریان قرار بدهید. متشکرم
دوشنبه 1396/09/6 ساعت 18 و 48 دقیقه و 01 ثانیه
با این حال، معمولا در پستهای پست الکترونیکی یاد نمی گیرم
من می خواهم بگویم که این نوشتن بسیار من را مجبور به چک کردن و
انجام دهید سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است. ممنون
تو، پست بسیار عالی
سه شنبه 1396/08/30 ساعت 21 و 39 دقیقه و 46 ثانیه
من حتی نمی دانستم که من در اینجا متوقف شدم، اما این پست را عهده داشتم.
من نمی فهمم که شما چطور قطعا
شما در حال رفتن به وبلاگ نویس شناخته شده زمانی که شما در حال حاضر نیست.
به سلامتی!
پنجشنبه 1396/08/18 ساعت 03 و 08 دقیقه و 26 ثانیه
وبلاگ فوق العاده! آیا شما نکات و نکاتی را برای مشتاقان دارید؟
نویسندگان امیدوارم زود بلافاصله وبلاگم را شروع کنم ولی من هستم
کمی در همه چیز گم شده است آیا شما پیشنهاد می کنید؟
شروع با یک پلت فرم رایگان مانند وردپرس یا برای یک گزینه پرداخت می کنید؟ وجود دارد
بسیاری از گزینه های وجود دارد که من کاملا گیج شده ام..
هر گونه پیشنهاد؟ قدردانی آن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب

کد حرکت متن دنبال موس

Online User http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
قالب وبلاگ
گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ