تبلیغات
غمکده انتظار* - اس ام اس
 
غمکده انتظار*
بیخیال حرفهای مردم، مردم پشت سر خدا هم حرف میزنند !
درباره وبلاگ


سلام خوش آمدید من بهنام هستم و امیدوارم ساعات خوشی در این وبلاگ داشته باشین****اگه جای اشکال داشتم با ارسال نظرتون رفعش کنم**** و برای تبادل لینک با خبرم کنیدو بگید با چه اسمی لینکتون کنم دوستدار شما......behnam
Welcome to our comments, please make your happy Evanescence
با تو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند

با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند

با تو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند

با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
و ابر، حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه ها همسایه ی ماست در دست خویش دارد

با تو، دریا با من مهربانی می کند

با تو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند

با تو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند

با تو، من با بهار می رویم

با تو، من در عطر یاس ها پخش می شوم

با تو، من در شیره ی هر نبات میجوشم

با تو، من در هر شکوفه می شکفم

با تو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم

با تو، من در روح طبیعت پنهانم

با تو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم

با تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.

بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم

بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند

بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند

بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند

بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد
ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند
و طناب گهواره ام را از دست مادرم ربوده اند و بر گردنم افکنده اند


بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد

بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند

بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است

بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند

بی تو، من با بهار می میرم

بی تو، من در عطر یاس ها می گریم

بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده
خواهم ماند لمس می کنم

بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم

بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم

بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
بی تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
********************
متن زیبا برای دلتنگی متن دلتنگی دلم برایت تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

…...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ _●

____████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ____● ______●___________████____████ _______●_________██████_██████ ________●________█████████████ __________●_______███████████ _████____████____████████ ██████_██████_____█████ █████████████_______██ _███████████_________█ ___████████__●_______● ______█████____●______● ________██_______●_____● __________█________●____● : : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡* (..\')/♥ ♥(\'..) .\\♥/. = .\\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═

مدیر وبلاگ : BehnaM
یکشنبه 1391/05/29 :: نویسنده : BehnaM

عشق هم مارو سرکار گذاشته ؛آدمهاییکه دل پاک دارند بی کس هستن ؛ اما آدمهای بی احساس دوروبرشون رو آدمهای عاشق پیدا میشه

.

.

.

من عاشق نیستم! فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم… مثل اینکه تب کند گرم و سرد میشود توی سینه ام چنگ می زند آب میشود…

.

.

.

خدا یادش رفت روی جنس ظریف زن بنویسد؟! “مواظب باشید شکستنی است”

.

.

.

به هرکی درددلم راگفتم گفت درست میشه,درست میشه! ای کاش یکی میگفت درست نمیشه! اونوقت شایدبه خودم میومدم!

نوع مطلب : عاشقانه، اس ام اس، تصاویر عاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1397/08/10 ساعت 16 و 12 دقیقه و 51 ثانیه
Generally I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up
very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me.
Thanks, quite great article.
یکشنبه 1397/07/29 ساعت 06 و 53 دقیقه و 38 ثانیه
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've
found It positively useful and it has helped me out loads.
I am hoping to contribute & assist other users like its aided me.
Great job.
یکشنبه 1397/07/29 ساعت 06 و 15 دقیقه و 05 ثانیه
May I simply just say what a comfort to uncover somebody who truly understands what
they are discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.
A lot more people ought to check this out and understand this side of your story.
I was surprised you are not more popular given that you most certainly possess the gift.
شنبه 1397/07/28 ساعت 18 و 42 دقیقه و 04 ثانیه
It's going to be end of mine day, but before ending I am reading this enormous post to improve my knowledge.
جمعه 1397/07/27 ساعت 23 و 04 دقیقه و 17 ثانیه
Having read this I believed it was very enlightening.
I appreciate you finding the time and effort to put this information together.

I once again find myself personally spending a lot of time
both reading and commenting. But so what, it was still worth
it!
دوشنبه 1397/07/16 ساعت 13 و 47 دقیقه و 22 ثانیه
I do consider all the concepts you've introduced to your
post. They are very convincing and will definitely work.
Still, the posts are too brief for novices. May you please extend them
a bit from subsequent time? Thanks for the post.
دوشنبه 1397/07/16 ساعت 12 و 32 دقیقه و 28 ثانیه
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed
reading it, you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future.
I want to encourage continue your great posts, have a nice holiday weekend!
دوشنبه 1397/07/9 ساعت 03 و 25 دقیقه و 33 ثانیه
Thanks for the auspicious writeup. It actually was once a leisure account it.
Look complex to far delivered agreeable from you! By the way,
how can we keep up a correspondence?
شنبه 1397/07/7 ساعت 19 و 49 دقیقه و 11 ثانیه
I always spent my half an hour to read this website's articles or reviews every day along with
a mug of coffee.
جمعه 1397/07/6 ساعت 07 و 32 دقیقه و 55 ثانیه
I've read a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how much effort you put to make such a excellent informative web site.
پنجشنبه 1397/07/5 ساعت 07 و 11 دقیقه و 50 ثانیه
I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got
to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
Maybe you could space it out better?
سه شنبه 1397/06/27 ساعت 11 و 18 دقیقه و 45 ثانیه
We are going to sum up the five top errors inside commentary.
سه شنبه 1397/06/27 ساعت 10 و 36 دقیقه و 19 ثانیه
I've been exploring for a little bit for any high
quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally
stumbled upon this site. Studying this info So i'm glad to express that I've a very just right
uncanny feeling I came upon just what I
needed. I most definitely will make sure to do not overlook this site
and provides it a glance on a constant basis.
سه شنبه 1397/06/27 ساعت 09 و 29 دقیقه و 00 ثانیه
If you don't respect your self, you will likely perhaps not respect others,
so, it is not Christian to call something stupid.
سه شنبه 1397/06/27 ساعت 06 و 36 دقیقه و 14 ثانیه
Hey there! I'm at work surfing around your blog
from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the great work!
جمعه 1397/05/26 ساعت 11 و 23 دقیقه و 28 ثانیه
He is so fussy.
جمعه 1397/05/26 ساعت 10 و 02 دقیقه و 23 ثانیه
It's really a great and useful piece of info.
I'm satisfied that you just shared this helpful info with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
یکشنبه 1397/02/23 ساعت 02 و 45 دقیقه و 39 ثانیه
I ѵiew something genuinely special in this internet site.
سه شنبه 1397/01/21 ساعت 06 و 36 دقیقه و 40 ثانیه
Once we speak about Pandora, many individuals will consider Pandora's Box or Pandora Myth, however have you ever heard of Pandora jewelry?
دوشنبه 1397/01/20 ساعت 18 و 56 دقیقه و 10 ثانیه
Classic fashion engagement rings are a well-liked
alternative for brides who love the romantic Victoria era or the ornate settings of vintage design.
دوشنبه 1397/01/20 ساعت 15 و 19 دقیقه و 47 ثانیه
, silver or platinum earrings inlaid using diamonds
and different treasured gemstones. I had heard of this, with Gold.
Thanks for sharing these tutorials.
دوشنبه 1397/01/20 ساعت 14 و 59 دقیقه و 00 ثانیه
Do not be tempted by the flashiness of designer sun shades.

They could look cool but they're so easily lost or damaged - the opposite of an excellent investment!
دوشنبه 1397/01/20 ساعت 12 و 26 دقیقه و 53 ثانیه
Edible items will still make him joyful, and sweet canes are such a Christmas favourite it might
appear fallacious to go away them out.
دوشنبه 1397/01/20 ساعت 01 و 11 دقیقه و 55 ثانیه
Apologizing way too much is a challenge since it make you seem insincere.
شنبه 1397/01/18 ساعت 12 و 56 دقیقه و 03 ثانیه
The price of gold has more than trebled since 2004 and the value of gem stones has also increased over
the identical time interval.
شنبه 1397/01/18 ساعت 11 و 27 دقیقه و 15 ثانیه
Typically the soldering area can be primarily based across the placement of a torch, with the soldering block positioned
alongside a borax cone and dish.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 09 و 53 دقیقه و 26 ثانیه
Have been taking little over a month.
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 08 و 36 دقیقه و 16 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
سه شنبه 1397/01/14 ساعت 16 و 28 دقیقه و 27 ثانیه
In Historic Greece and Rome gold discs with the image of the individual engraved on them
were used as a bewitching weapon.
سه شنبه 1397/01/14 ساعت 14 و 03 دقیقه و 53 ثانیه
Have actually been taking little over a month.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب

کد حرکت متن دنبال موس

Online User http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
http://roozgozar.com
قالب وبلاگ
گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ